Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Την Παρασκευή 19 Απριλίου στα γραφεία Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επί της οδού Κεντρικής 203  στη Βέροια, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της επιχείρησης κο Στέργιο Διαμάντη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου  εταιρίας  Πολυζώης Νίκος Α.Ε, η σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 1.959.467,31€ χωρίς ΦΠΑ και 2.429.739,46€ με ΦΠΑ.

Η Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΒ εκπόνησε την μελέτη του έργου, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί το 2ο υποέργο, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ και προβλέπει τα εξής:

  • Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των βιοαντιδραστήρων μεμβράνης (Membrane Bioreactor Technology, MBR), οι οποίοι συνδυάζουν την βιολογική επεξεργασία με την τεχνολογία μεμβρανών. Με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση σε ένα μόνο στάδιο αντικαθιστώντας το συμβατικό σύστημα που αποτελείται από δεξαμενή αερισμού, καθίζησης και μονάδα φίλτρανσης.
  • Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων θα είναι δυναμικότητας 590m3/ημέρα.
  • Η ΔΕΥΑ Βέροιας θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση του συγκροτήματος με ανάλογη τριφασική παροχή ρεύματος.
  • Η κατασκευή της Ε.Ε.Λ. θα επιτρέψει τον πλήρη έλεγχο του οργανικού φορτίου των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Με τη λειτουργία της θα εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της εκροής με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αυτονόητες θεωρούνται οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή.
  • Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν εντός του αγροτεμαχίου 891 του αγροκτήματος Παλατιτσίων το οποίο παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την κατασκευή της Ε.Ε.Λ.
  • Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και λειτουργία του έργου είναι 12 μήνες.
  • ΔΕΥΑΒ υπογρ βιολ Βεργίνας 19 4 24

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη