Accessibility Tools

Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Από τις 26/5/2024 ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμα σύμφωνα την νέα 20/2024 Πυροσβεστική Εγκύκλιο (ΦΕΚ 2695/τ.Β/9-5-2024) όπου ο κάθε ιδιοκτήτης εντός οικισμών και μέχρι 100 μ εκτός οικισμού πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση στην σελίδα https://akatharista.apps.gov.gr ότι έχει καθαρίσει τα οικόπεδα και αγροτεμάχια που κατέχει.

Η Δήλωση στην πλατφόρμα πρέπει να γίνει μέχρι 30/6/2024.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης καθαρισμού είναι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

 περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
 εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας .
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών που περιγράφονται παραπάνω.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Δεν υπάρχει υποχρέωση αρνητικής δήλωσης εφόσον δεν είστε υπόχρεος.
 Όταν το οικόπεδο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αρκεί ένας εκ των ιδιοκτητών να υποβάλει δήλωση καθαρισμού.
 Αν στην περίπτωση του ακινήτου σας δεν υπάρχει οριστικό κτηματολόγιο πρέπει η δήλωση να γίνει με βάση τις συντεταγμένες του ακινήτου που τις παίρνετε από τη σελίδα ΘΕΑΣΗ https://maps.gov.gr/gis/map/.

Μόλις ανοίξετε τη σελίδα ΘΕΑΣΗ, επάνω αριστερά υπάρχει η επιλογή Θέλω να δω. Πατάτε επάνω και σας δίνει έξι επιλογές. Επιλέγετε την εντολή: Ανάρτηση Κτηματογράφησης. Θα σας ανοίξει τον χάρτη της χώρας. Εκεί αναζητάτε και εντοπίζετε το ακίνητο στον οικισμό που το έχετε και πάτε τον κέρσορα στη μέση του ακινήτου. Αριστερά πάνω σας δίνει τις συντεταγμένες του ακινήτου, τις σημειώνετε χωρίς τα δεκαδικά τους πχ Χ:336673 και Ψ:4457402 και τις μεταφέρετε στην πλατφόρμα της δήλωσης καθαρισμού.

 Στην τελευταία καρτέλα του Μητρώου Δήλωσης Καθαρισμού είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των έξι επιλογών. Εφόσον δεν έχετε την υποχρέωση να προβείτε σε κάποια από τις ενέργειες που αναγράφονται, επιλέγετε «ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ». Δεν υπάρχει τρόπος ακύρωσης/συμπλήρωσης/διόρθωσης της υποβληθείσας δήλωσης.
 Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
 Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.
 Οι υπόχρεοι οφείλουν για την απομάκρυνση τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων καθώς και στην ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Για διευκρινήσεις / πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα Περιβάλλοντος (τηλ. 2331350657).

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη