Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 86/2018 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

Αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης η αντικατάσταση των υφιστάμενων ταυτοτήτων με νέες βιομετρικές.
Η υποχρέωση αυτή απορρέει από σχετική νομοθεσία της Ε.Ε.
Μία και μόνο εταιρεία χρηματοδοτούμενη από το κράτος θα αναλάβει όχι μόνο την έκδοση και φωτογράφηση των νέων ταυτοτήτων, αλλά θα εισπράττει και χρήματα από πολίτες.
Με αυτό τον τρόπο σηματοδοτείται μια καταστροφή για τον κλάδο των φωτογράφων.
Η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του φωτογράφου καταργείται στα αντισυνταγματικά όρια μια μονοπωλιακής παροχής.
Οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές και θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση αν όχι εξαφάνιση του κλάδου με κλείσιμο επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων απασχόλησης, ραγδαία απώλεια φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών.
Σε αυτή την προσπάθεια της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας δηλώνει την απόλυτη στήριξή του και την αμέριστη συμπαράστασή του».

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                ΠΕΤΡΟΣ
       ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                  ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση