Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Την Τετάρτη 30 Μαΐου και Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, θα πραγματοποιηθεί η 1η συλλογή των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2018.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρακαλούνται να παραδώσουν τους ειδικούς σάκους συλλογής, στα σημεία και στις ώρες που εξυπηρετούνται.

Το ΤΕΛΙΚΟ πρόγραμμα της συλλογής έχει ως εξής :

Τελικό Πρόγραμμα (αναλυτικά)

 

Αναζήτηση