Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα (23/10/2018) τα οποία αναφέρουν ότι το πλεόνασμα του Δήμου Βέροιας ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου, διευκρινίζεται πως η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί παρερμηνεία των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας για την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης για το διαχειριστικό έτος 2017.

Καταρχάς το ποσό των 7.700.000,00 ευρώ περίπου αποτελεί το ύψος των διαθεσίμων του Δήμου (ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες) στις 31/12/2017 και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται και να αξιολογείται σε συνάρτηση με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου (δάνεια τραπεζών, οφειλές προς διάφορους προμηθευτές - πιστωτές – ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεώσεις από φόρους – τέλη κλπ.), οι οποίες συνολικά ανέρχονται στα 5.347.000,00 ευρώ περίπου, βάσει των στοιχείων του ισολογισμού έτους 2017.

Το δε λογιστικό πλεόνασμα, βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 ανέρχεται στα 506.625,31 ευρώ.

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη