Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Από 1η Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τροποποιείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΚΕΑ.

Συγκεκριμένα, για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου, το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών και τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα, την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται.

Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση.

Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας , διεύθυνση κατοικίας , αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος , αριθμού λογαριασμού τραπεζικού λογαριασμού ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες .

Συνεπώς, όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση ή έχουν κάνει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης έως την 31/05/2018, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός του Νοεμβρίου 2018.  Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

ΜΗΝΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ή ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία: Συμβόλαιο που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμό ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία: Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει τη διαμονή για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ και λογαριασμό ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία: Να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμό ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης στο σχολείο από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας .

• Εντάσσονται πλέον στην αίτηση για το Κ.Ε.Α. τα μέλη του νοικοκυριού που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:

- Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος .

• Οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

• Οι άνεργοι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν υποχρεωτικά πρέπει να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να ανανεώνουν την ανεργία τους, να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας .

• Ωφελούμενοι που δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση του ΚΕΑ, αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους θα προσκομίζουν βεβαίωση από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ η οποία θα αναγράφει το λόγο απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων.

Οι λόγοι απόρριψης είναι οι εξής : Ανάληψη εργασίας , διοικητική κράτηση, συνταξιοδότηση, στράτευση, Φοίτηση, συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης , κύρια απασχόληση σε γεωργικές , δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες , δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ηλικίας.

• Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αδικαιολόγητα από την εργασία τους .

• Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είτε σε εσπερινά γυμνάσια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά :
- Απευθείας από τους αιτούντες στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.
- στο Κέντρο Κοινότητας ή στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Σταδίου 51) . Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του ΚΕΑ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα 2331353815, 816, 817, 819, και 826 για να κλείσουν ραντεβού.

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη