ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 78του ν.4555/2018, της αριθμ. 752/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 22-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Δ.Ε.Δ. για τη διατύπωση των απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τροποποίησης – Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ. καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη θέση «Ξυλάλογο» της περιοχής Ξηρολίβαδο Δ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ. 2316(τμήμα), 2320 (τμήμα), 2323 και 2325 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνεργείο αυτοκινήτων – αποθήκη με την επωνυμία «ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ»

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα αναγερθεί συγκρότημα ψυκτικών εγκαταστάσεων – διαλογητηρίων φρούτων με την επωνυμία «TASTYFRUIT»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη