ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του ν.4555/2018,  της υπ’ αριθμ. 752/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3004/15-06-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 08-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 50,200χλ πτηνών του Α. Ξυδόπουλου, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου»

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 332, 337, 360, 727, 728, 729, 732, 733 & 866(τμήμα) εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε.»

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 191  εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κομνηνίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Θέμα

4ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 372δ εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ταγαροχωρίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ Α.Ε. & Β.Ε.»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη