ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του ν.4555/2018,  της υπ’ αριθμ. 752/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3004/15-06-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οδικός άξονας Εγνατία Οδό-Βέροια-Νάουσα-Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός-Πατρίδα»

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ»

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου  «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Γούρνες Τζουμαγιάς»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη