ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του ν.4555/2018,  της υπ’ αριθμ. 752/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3004/15-06-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 55 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριποτάμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.»

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων για τη συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Μελέτη εφαρμογής, ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων σταθμού παραγωγής, των έργων υδροληψίας και προσαγωγής, προμήθεια-μεταφορά-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία το Η/Μ εξοπλισμού του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΕ) ΒΕΡΜΙΟ, ονομαστικής ισχύος 1,96MW, στο ποταμό Τριπόταμο, στο Δήμο Βέροιας»

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται από την κυκλοφοριακή μελέτη «Μελέτη Ανάπλασης πλατείας Ασωμάτων»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη