ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του ν.4555/2018, της υπ’ αριθμ. 752/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3004/15-06-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ».

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ».

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 156 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ραψωμανίκης Δήμου Αλεξάνδρειας (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι.Κ.Ε.».

Θέμα

4ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 804 και 805 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Πατρίδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΡΟΥ Ο.Ε.».

Θέμα

5ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2311 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓ. ΚΑΠΡΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη