Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 39264,39€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Ταξινόμηση έργου κατά CPV:[75223500-1]- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από την κ. Σαμουηλίδου Παναγιώτα τηλ. επικοινωνίας 2331350605 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού , δηλαδή έως την Δευτέρα 01/07/2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02/07/2019 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο ισόγειο οδός Βικέλα 4, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

(Τεχνική Περιγραφή)

(Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)

(Τ.Ε.Υ.Δ.)

(Αναλυτική Διακήρυξη)

(Περιληπτική Διακήρυξη)

(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

(Προϋπολογισμός)

(Τιμολόγιο)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη