Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

 Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)» με προϋπολογισμό μελέτης 63.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 50.806,45€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

 Ταξινόμηση έργου κατά CPV :[45233123-7]-Κατασκευαστικές Εργασίες
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria. gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από την κ. Παρ. Παυλοπούλου τηλ επικοινωνίας 2331350566 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 16-07-2019 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο ισόγειο οδός Βικέλα 4, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

(Τεχνική έκθεση)

(Προϋπολογισμός)

(Τιμολόγιο)

(Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)

(Περιληπτική Διακήρυξη)

(Αναλυτική Διακήρυξη)

(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

(Τ.Ε.Υ.Δ.)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη