Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση Προμήθειας εξυπηρετητή (Server),προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.983,87€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.700,00€ (με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών (η οποία περιλαμβάνεικαι ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας).

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ του παραγωγού των προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας (το αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). Επιπλέον, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οφείλετε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή πριν την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.
Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 684/4-9-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132, μέχρι και την Παρασκευή 13/9/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Βέροιας (Τμήμα ΤΠΕ, Μητροπόλεως 55, 3ος όροφος, τηλ.: 2331350620 και 2331350555), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γεωργιάδου Μαρούλα

Συνημμένα:
1. Τεχνική έκθεση- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη