Accessibility Tools

Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, τις διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι'εκποίησιν πραγμάτων των δήμων και των κοινοτήτων»
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
-Τις διατάξεις του αρθ. 194 του Ν.3463/2006 «Μίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»
-Την υπ' αριθ. 173/2021(ΑΔΑ:ΩΑΔ1ΟΚΨΓ-Π6Α) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές

α) εκτίμησης ακινήτων και β)επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων του ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ οικ. Έτους 2021 του άρθρου 186, παρ. 5, του Ν3463/2006(Δ.Κ.Κ)

-Την υπ' αριθ. 30/2021(ΑΔΑ:ΩΧΤΗΘΚΨΓ-ΓΕΧ): απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού των όρων την Δημοπρασίας Προκηρύσσει
Δημόσιο προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την με δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Κ.Η.Φ.Η. ΔΟΜΗ του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας -Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ωφέλιμο συνολικής επιφάνειας κυρίων και βοηθητικών χώρων, τουλάχιστον 150-200 τ.μ. και να είναι το πλησιέστερο οίκημα στην περιοχή που στεγάζεται ήδη το υπάρχον, (στην οδό Εμμ. Παπά και Γράμμου, ή σε πλησιέστερους δρόμους της ίδιας περιοχής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, την Δευτέρα 22/03/2021.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Βέροιας και το Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
3. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς όπως αναγράφετε στην αναλυτική διακήρυξη.
Σχετική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικούς όρους θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας στην οδό Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος και στην ιστοσελίδα του Ν.Π. www.veriakapa.gr

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη