Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι στις 3 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Το πιο πάνω έργο, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», με βάση τη μελέτη 101/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 36.229,99 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 44.925,19 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: [ 45214220-8 ]- Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από τον κ. Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη τηλ. επικοινωνίας 23313 50587 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, και μόνο από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4, δηλαδή έως την Τετάρτη 02/06/2021

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, οδός Βικέλα 4 στο ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη