Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ– ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ–ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση : 1) του υπ΄ αριθμ. 2 αγροτεμάχιου εκτάσεως 24.972 τ.μ. του Αγροκτήματος Ν. Νικομήδειας και  2) Τμήμα από το υπ΄ αριθμ.  42 αγροτεμάχιο εκτάσεως 27.576τ.μ. του Αναδασμού έτους 1960, για τέσσερα (4) χρόνια.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 11  Νοεμβρίου  2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00-11:00 για το αριθμ. 2 αγροτεμάχιο και  ώρα 11:00 -12:00, για το τμήμα από το αριθμ. 42 αγροτεμάχιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 324/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καταρτίσθηκαν με την αριθ. 454/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό των 43,00 €/στρέμμα και για τα δύο αγροτεμάχια. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 195  του Ν. 3463/06 παρ.1. έχουν δημότες κάτοικοι του Δήμου Βέροιας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.        

Αν η  δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς διακήρυξης και Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  προς το Δήμο Βέροιας από αναγνωρισμένη τράπεζα, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των  107,38 €, για το αριθμ.2 αγροτεμάχιο και το ποσό των 118,58 €, για το τμήμα από το αριθμ. 42 αγροτεμάχιο.

          Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες  και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Βέροιας, του  Δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Απ. Παύλου και στην Δ.Κ.Ν. Νικομήδειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης και λεπτομερούς διακήρυξης και από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350589-621  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μ.Ε.Δ.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη