Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Βέροιας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» προϋπολογισθείσας δαπάνης για 12 μήνες 5.294,08€ (χωρίς ΦΠΑ), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετικές προσφορές, (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών - μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η τεχνική προσφορά θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη