Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» Προϋπολογισμού : 250.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας τάξης Α2 και άνω ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναζήτηση