Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας προτίθετε να προκηρύξει συνοπρικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας στην ΤΚ Κουμαριάς. 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθου 221 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη