Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος μας προτίθεται να σας αναθέσει την υπηρεσία: ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ με αριθμό μελέτης 105/2018 ως βασικός μελετητής του ανωτέρου έργου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

α) Παρακαλείσθε έως τις 14/10/2018 όπως υποβάλετε οικονομική προσφορά για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό εργασιών.

β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων, η προσφορά σας θα συνοδεύει κατ’ ελάχιστον από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ( φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου).

γ) Το περιεχόμενο του συμφωνητικού θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συννημένα

Πρόσκληση 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη