Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Δημοπρασία εκμίσθωσης 4 αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Συκιάς

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Δημοπρασία (2) εκμίσθωσης 4 αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Συκιάς

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συστήματος αποθήκευσης NAS και λοιπών ανταλλακτικών server

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «προμήθειας συστήματος αποθήκευσης NAS και λοιπών ανταλλακτικών server», προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή αποθήκευση και προστασία των βάσεων δεδομένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Πολιτισμού του Δήμου μας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.434,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.778,16 (με ΦΠΑ 24%).

Περισσότερα...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνους διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Αντιδήμαρχος Βέροαις προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2019-2021», εκτιμώμενης αξίας 3.167.232,18€ (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη