Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ’ αριθ. 1822/16-3-2020 εγκυκλίου του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 4-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκποίηση τμήματος δρόμου που εμπίπτει εντός του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 791/2019 απόφασης του Δ.Σ., β) φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και γ) καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2020).(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών από δασικές πυρκαγιές στον Δήμο Βέροιας(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Βέροιας (2020)».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 ως 31/1/2020(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 1/2/2020 ως 29/2/2020(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων καθαριότητας και απολύμανσης οικονομικά αδύναμης δημότισσας(Εισηγητικό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη