Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2744/26-6-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 7-7-2021 από 10:00-11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου

ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας πολιτισμού «ΔΡΕΖΙΝΑ»

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένο

Εισηγητικά

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη