Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο 
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τον Καθορισμό Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα Ο.Τ 94δ και 94ε και της οδού που διαχωρίζει το Ο.Τ. 94δ, 94ε με τα Ο.Τ. 94β, 94γ, 94 (Δ.Κ. Μακροχωρίου). (Εισηγητικό)

Θέμα 2ο
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης αναψυχής –κλειστού παιδοτόπου και επιβολή διοικητικών μέτρων στην Μαρία Τυριακίδου  του Αναστασίου (Λεωφ. Στρατού 33). (Εισηγητικό)

Θέμα 3ο
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος του Παναγιώτη Πατρίκα του Νικολάου (“ΚΙΒΩΤΟΣ”, Παν. Τσαλδάρη 38). (Εισηγητικό)

Θέμα 4ο
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος καφετέριας του Λαζάρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη (“Nota – Note”, Λεωφ. Ανοίξεως 100). (Εισηγητικό)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη