Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 13-03-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΟΜΑΔΑ Α΄: «Μηχανήματα Έργου»). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 2146/2018 απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 6/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 114/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 182/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 210/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ υπαλλήλων κατά του Δήμου (επιδόματα εορτών & αδείας).

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου της ΚΕΔΕ για άσκηση ενώπιον του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη. (Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη