Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  11-06-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης ακινήτου της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» στο Δήμο Βέροιας για το έτος 2019 για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2018 του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιΐα λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Γ΄ τριμήνου 2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 333/2019 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 13ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. Α143/2019 απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 14ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων στην Τ.Κ. Βεργίνας, προκειμένου έκταση 642,60 τ.μ. που αφορά δρόμο χωρίς αριθμό, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων στην Τ.Κ. Βεργίνας, προκειμένου έκταση 1.507,90 τ.μ. που αφορά δρόμο χωρίς αριθμό, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη