Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βέροιας έτους 2020. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/09/2019 (Γ΄ Τριμήνου 2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του P.DUMO από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρείας «KOSMOCAR Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Αντωνιάδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Σιούτη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Μαυροκεφαλίδη από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Δουλγερίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη