Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 11-05-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 19 Μαΐου ημέρα Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παυλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Χ.Παραθυρά.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας (ως Εφετείο) κατά τη συζήτηση έφεσης του δικηγόρου του Δήμου Γ.Π.(Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη