Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 10-01-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για έξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Εξόδων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων και επιμόρφωσης προσωπικού έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά, των τελών κυκλοφορίας, των ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού κ.λ.π.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη» (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Διάθεση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.242/ΤΜ/2017). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.243/ΤΜ/2017). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης – κλήσης της Μ. Παυλίδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Χ. Ζιάκα και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση αίτησης (καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης) του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ. 264/ΤΜ/2017). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης  (απόφ. 238/ΤΜ/2017). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 111/ΕΜ/2017 απόφ. του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη