Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  06-03-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα, καταβολή σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού (επανάληψη διαδικασίας) και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 61 αγροτεμαχίου του συνοικισμού Ταγαροχωρίου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 17 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Συκιάς. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 3 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Παλατιτσίων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και δαπάνης για «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης Δημοτικής αγοράς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης Δικτύων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Επί αιτήματος Ζ.Νικολαΐδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 40//ΤΜ/2018 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 21/2018 απόφασης Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη