Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη  21-03-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Επί ένστασης κατά της αριθμ.151/2018 απόφασης Ο.Ε. για "Ανάκληση ή μη της αριθμ.134/2018 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση ή μη των πρακτικών (ορθή επανάληψη) ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»". (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός (1) διαμερίσματος των Ευφημίας Βλαχογιάννη, Ιωάννη Δασκαλόπουλου και Χαρίκλειας Δασκαλοπούλου προς το Δήμο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Αίτηση Α.Ιωσηφίδη & Δ.Τζιμογιάννη για εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό της αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας τους. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Μεταφορές Περιπτέρων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εξυπηρετών (Servers) και υλικών επισκευής αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης Δημοτικής αγοράς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης Δικτύων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης» & «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 14/2018 απόφ. Ειρηνοδικείου Βέροιας (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 16/2018 απόφ. Ειρηνοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη