Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  08-05-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 2613/18-4-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 101 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 180 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 312δ αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 312ε αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 313 αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Συκιάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)».  (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου του δήμου για άσκηση εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας και παράστασής του σ΄αυτές, προκειμένου τεμάχια στην περιοχή Τριποτάμου-Κομνηνίου, να φαίνονται σαν ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη