Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  05-06-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
 Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2018-2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καθαρισμός υδατορεμάτων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανανέωση και Αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση–Διαχείριση δικτύων Δήμου» (αποκατάσταση βλάβης οπτικής ίνας Μουσικού Σχολείου). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση–Διαχείριση δικτύων Δήμου» (αποκατάσταση βλάβης δικτύου ΜΑΝ στο 9ο Δημοτ.Σχολείο). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια εξυπηρετών (Servers) και υλικών επισκευής αυτών» και «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
 Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Παρεχόμενες από τεχνικό σύμβουλο συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες υποστήριξης-επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών του Δήμου  Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντικατάσταση αντλιών Ριζωμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Ασφάλιση  τριών δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Βέροιας (Δημαρχιακού Μεγάρου Μητροπόλεως 46, των δημοτικών κτιρίων  Μητροπόλεως 55 & Βικέλα 4) και του περιεχομένου τους. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια επίπλων και σκευών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2017 του Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης Δημοτικής αγοράς».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Τριλόφου Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 31 καταστήματος, που βρίσκεται στην Β΄ στάθμη της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31o
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Φυτειάς Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ισόγειου καταστήματος Ε=72 τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 129/2018 απόφασης του Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 34ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 715/2018 απόφασης του Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη