Accessibility Tools

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της αριθμ. 190/02.01.2024 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  28/05/2024 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη Απολογισμού Eσόδων-Eξόδων Δήμου Βέροιας έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη Απολογισμού του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», με το δ.τ. «ΚΑΠΑ» έτους 2023

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανακήρυξη ή μη αναδόχων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ. και 155 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt έκαστος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη Δομή φιλοξενίας του Δήμου Βέροια».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για την «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού» (φορτηγού  οχήματος (τύπου van), εξοπλισμός περισυλλογής, καθαριότητας, ιατρικός εξοπλισμός).»

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου».

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης, για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίηση και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας, Δοβρά, Βεργίνας, Απ. Παύλου & Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την  «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Βέροιας  σχολικών   ετών  2024-25 & 2025-26»

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 70725/2023, 70790/2023, 70794/2023 αποφάσεων ανάθεσης και κήρυξης του οικονομικού φορέα έκπτωτου .

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανακήρυξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό, συντονισμό και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Βέροιας με ορίζοντα το 2030».

ΘΕΜΑ

12ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για τη μέγιστη χρονική διάρκεια στάσιμης παραμονής για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, κατόχων αδειών πλανόδιας δραστηριοποίησης, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης μέσα στα όρια του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

13ο

Αποδοχή ή μη και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη άρσης της ετοιμορροπίας του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βερμίου 11 στην Βέροια, ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση».

ΘΕΜΑ

14ο

Αποδοχή ή μη του τεύχους τεχνικών δεδομένων του φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Επικαιροποίηση της συνολικής μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βερμίου 11 στη Βέροια, ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση» ΑΜ:69/2024 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2020)» ΑΜ:68/2020

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2023) ΑΜ:103/2023.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020) ΑΜ: 91/2020.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του παραρτήματος Ρομά του κέντρου κοινότητας Βέροιας».

ΘΕΜΑ

19ο

Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 47/2023 απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση κτηρίου για τις ανάγκες στέγασης του 10ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

20ο

Τροποποίηση ή μη (εν μέρει) της αριθμ.312/23 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή (εν μέρει) αιτήματος Α.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αναπηρικό αμαξίδιό της.».

ΘΕΜΑ

21ο

Τροποποίηση ή μη (εν μέρει) της αριθμ.349/23 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή (εν μέρει) αιτήματος Κ.Δ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.».

ΘΕΜΑ

22ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα αριθμ. 1209 & 1210 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Δ.Κ. Τριλόφου

ΘΕΜΑ

23ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση εισόδου-εξόδου στο υπ. αρίθμ. 2321 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Δ.Κ Βέροιας

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ.. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

ΘΕΜΑ

25ο

Διαγραφή ή μη των Τελών Άρδευσης Α.Γ. και λοιπών.

ΘΕΜΑ

26ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 232/2024 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης συμβούλου της Δ.Κ Βέροιας στην Λάρισα και στην Καρδίτσα.

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Βόλβη Θεσσαλονίκης και στο Παρανέστι Δράμας.

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

30ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κοζάνη και στην Καστοριά.

ΘΕΜΑ

31ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνηση οχημάτων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης)

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη