Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 11-12-2020 ημέρα Παρασκευή από 09:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. ( Εισηγητικό )

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι μετά από εξέταση των πιστώσεων για την εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας, προέκυψε ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για να ενισχύσουμε κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές) τακτικού και έκτακτου προσωπικού
Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν μόνο για την Η΄ παράγραφο της υπ’ αριθ. 434/2020 απόφασης της Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη