Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της με αρ. πρωτ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών  και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 7-9-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2023)

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί αιτήματος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ Ημαθίας για την παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου α) του Δημαρχείου και β) των Δημοτικών Καταστημάτων των Δ.Κ. Μακροχωρίου, Αγίου Γεωργίου και Ριζωμάτων

ΘΕΜΑ

6ο :

Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται διότι προέκυψε ανάγκη: α) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2023, για τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικών για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου, β) αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, γ) πληρωμής των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τον μήνα Σεπτέμβριο, δ) επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους και ε) παραχώρησης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκλογών 1) εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και 2) ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη