Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 05/09/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας Α΄ εξαμήνου 2023.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνας «Αιγές», του 1ου διεθνούς φεστιβάλ χορωδιών.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη: α) Διενέργειας, β) Μελέτης, γ) Σύναψης σύμβασης, δ) Συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης & ε) Καθορισμού όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου, Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, Πατρίδας και Αγ.Μαρίνας του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά» ΑΜ:103/2023.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση στέγης σε κτίριο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων» ΑΜ:97/2021 Επικαιροποιημένη.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού» ΑΜ:105/2023.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά & Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμο Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2023)» ΑΜ:104/2023.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου για δύο έτη».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου για το έτος 2024».

ΘΕΜΑ

13ο

 Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη