Αρμοδιότητες
(αρ. 72, ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄)

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Σύνθεση
(άρ.74, ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄)

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από:
-τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο,
-από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και
-από έξι (6) μέλη, ..αν το δημοτικό συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη.

Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
Η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής είναι διετής.
Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
Με την αριθ. 563/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής :

 

Δημοτική Παράταξη Αριθμός Συμβούλων
Δράση Με Γνώση 5
Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά 1
Συνδημότες 1
Προτεραιότητα στον Πολίτη 1
Δικαίωμα για Νέα Βέροια 1

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α      Ονοματεπώνυμο Δημοτική Παράταξη Μεταβολές
1      Ασλάνογλου Στυλιανός (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)            Δράση Με γνώση  
2 Παπαδόπουλος Βασίλειος Δράση Με γνώση  
3 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος Δράση Με γνώση  
4 Διαμάντης Στέργιος Δράση Με γνώση  
5 Δέλλας Αθανάσιος Δράση Με γνώση  
6 Τσιούντας Χρήστος  Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά  
7 Γουλτίδης Γεώργιος  Συνδημότες  
8 Τροχόπουλος Κωνσταντίνος  Προτεραιότητα στον Πολίτη  
9 Ράλλη Δήμητρα  Δικαίωμα για Νέα Βέροια -παραίτηση 15/10/2019
 

Τσανακτσίδης Δημήτριος 

Δικαίωμα για Νέα Βέροια -από 15/10/2019 τακτικό μέλος
-παραίτηση 22/11/2019
 

Λαζαρίδης Αριστομένης 

Δράση Με Γνώση -από 12/12/19 τακτικό μέλος

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α       Ονοματεπώνυμο Δημοτική Παράταξη Μεταβολές
1 Λαζαρίδης Αριστομένης  Δράση Με Γνώση  
2 Ασλανίδης Λάζαρος  Δράση Με Γνώση  
3 Ακριβόπουλος Λεωνίδας  Δράση Με Γνώση  
4 Πυρινός Δημήτριος  Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά  
5 Βασιλειάδης Κωνσταντίνος         Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη – Γεωργία Μπατσαρά              
6 Καζαντζίδης Θεόδωρος  Συνδημότες  - παραίτηση δημοτικού συμβούλου 24/10/19
7 Στουγιάννος Σωτήριος  Προτεραιότητα στον Πολίτη  
8 Τσανακτσίδης Δημήτριος  Δικαίωμα για Νέα Βέροια