ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Περισσότερα Άρθρα...

  1. (Προσωρινά Αποτελέσματα) Πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
  2. Πίνακες Προσωρινών αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
  3. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ιατρού εργασίας στο Δήμο Βέροιας για δύο (2) έτη.»
  4. Πίνακες Προσωρινών αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021-«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ»
  5. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων - 2021
  6. Ανακοίνωση Ανάρτησης Διαγραμμάτων της Μελέτης Οριοθέτησης της Τάφρου Τ66 & του Ποταμού Λουδία
  7. Προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022
  8. ΣΟΧ 2/2021: Πρόσληψη τριών (3) χειριστών μηχανημάτων έργων με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  9. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αεριού υψηλής πίεσης δυτικής Μακεδονίας - ενημερωτικό φυλλάδιο
  10. Δημοσίευση Ισολογισμών '17-'18-'19

Αναζήτηση