ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων - 2021
  2. Ανακοίνωση Ανάρτησης Διαγραμμάτων της Μελέτης Οριοθέτησης της Τάφρου Τ66 & του Ποταμού Λουδία
  3. Προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022
  4. ΣΟΧ 2/2021: Πρόσληψη τριών (3) χειριστών μηχανημάτων έργων με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  5. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αεριού υψηλής πίεσης δυτικής Μακεδονίας - ενημερωτικό φυλλάδιο
  6. Δημοσίευση Ισολογισμών '17-'18-'19
  7. Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγορών
  8. Ανακοίνωση για Αναμνηστική Πλάκα Μακεδονομάχων
  9. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 17046/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας
  10. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους για το 2021-2022 και ενημέρωση για την επανεκκίνηση του αθλητισμού.

Αναζήτηση