Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου

  1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
    Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233260-9

    Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Ταγανοχωρίου

Ο Δήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δ.Κ. του Δήμου Βέροιας, με αριθμό τεμαχίου 61 εκτάσεως 28.687 τ.μ.

Περισσότερα...

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου "Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου"

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου» προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών τάξης Α2 και άνω ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών Α2 ή αναβαθμισμένης Α1 και άνω.

Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης Βιοκλιματικού - πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την μελέτη: «Μελέτη Βιοκλιματικού - πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας», προϋπολογισμού 74.394,71€ με ΦΠΑ.
Οι συμμετέχοντες θα είναι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών κατά τάξεις και κατηγορίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη και συγκεκριμένα:
Γ’ τάξης και άνω κατηγορίας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Α’ τάξης και άνω κατηγορίας (9) Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη