Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του α) ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β)  τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Ριζωμάτων.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ

6ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης και του τέλους εισόδου οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο.

ΘΕΜΑ

7ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία της Κοινότητας Βέροιας και στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου.

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.

ΘΕΜΑ

9ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ

10ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.

ΘΕΜΑ

11ο :

Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης στον ανάδοχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2020)»

ΘΕΜΑ

13ο :

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) παράτασης της εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου 17-Π.Τσαλδάρη στη πόλη της Βέροιας β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2022)».

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. (Τελικός-Τακτοποιητικός) και διάθεσης των απρόλεπτων του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος (2021)».

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 3 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος της Δ.Κ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2919 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Λαζοχωρίου της Δ.Κ. Βέροιας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη