Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχυεί καθώς και την υπ’ αριθ. 98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 12-2-2024 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2022)

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ

3ο :

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου: α) στο διοικητικό συμβούλιο, β) στο εποπτικό συμβούλιο και γ) στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ

ΘΕΜΑ

4ο :

Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης α) του ισογείου χώρου του Δημαρχείου και β) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου και β) διότι δεν θα πραγματοποιηθεί άλλη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. και θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στις 26-2-2024.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη