Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», της υπό εκκαθάριση τελούσας Δευτεροβάθμιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας» και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου. 

ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την υπό ένταξη πράξη στο πρόγραμμα CLLD-LEADER της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μακροχωρίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας.  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον I.Petrov. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθ. 181 οικοπέδου του Ο.Τ. 28 της Τ.Κ. Πατρίδας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθ. 74 οικοπέδου του Ο.Τ. 28 της Τ.Κ. Άμμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4483/2017.  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση ή μη ονομασίας πλατείας της Τ.Κ. Κ.Βερμίου σε πλατεία «Αστερίου Τζήμα». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 194 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Άμμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη επαναϋπολογισμού προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών των υπ’ αριθ. 17/16 και 6/17 εκθέσεων αυτοψίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο :
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 367/2018 απόφασης του Δ.Σ. και β) ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση ροών και διευθέτηση πρανούς Χαράδρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη ακύρωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Α.Ζησοπούλου. (Εισηγητικό)


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη