Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αποδοχής ή μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Δ.Μαροσούλη (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Ε.Δημητρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Α.Μαλιόγκα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Α.Τελιανίδου  (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης του Θ.Βαρελά (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της εταιρίας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑ Ε.Π.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης της πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό(Εισηγητικό(Εισηγητικό) 

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη α) σύναψης συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με το Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. για την υλοποίηση δράσης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των υπαλλήλων του Δήμου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής των οφειλομένων μισθωμάτων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των υπ’ αριθ. 342 και 343 οικοπέδων του Ο.Τ. 55 της Δ.Κ. Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των υπ’ αριθ. 130 και 131 οικοπέδων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του δίδυμου Οθωμανικού λουτρώνα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ν.Μ. της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας», β) ανάθεσης της μελέτης διευθέτησης ρέματος και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφασης Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην Στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέϊντερ για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Δασκίου)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση χρωματισμών σχολικών κτιρίων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βιβλιοδέτηση Διαχειριστικών Μελετών Δημοτικών Δασών». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ. Παύλου» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη παραχώρησης οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Μ.Πάτη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Α.Γκουντίνα από τον υπ’ αριθ. 66/2018 χρηματικό κατάλογο (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Ε.Γαλάνη από τον υπ’ αριθ. 66/2017 χρηματικό κατάλογο (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου σε παιδική χαρά επί της οδού Αυξεντίου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων κυπαρισσιού επί της οδού Φωκίωνος στην πόλη της Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Έγκριση ή μη κοπής έξι (6) ατόμων λεύκας στο δημοτικό γήπεδο του οικισμού Λαζοχωρίου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 49ο :
Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων πλατάνου στην Τ.Κ. Τριλόφου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 50ο :
Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 51ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «CAMPUS BUS» και β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 52ο :
Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 53ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και β) δημιουργίας θεματικού πάρκου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 54ο :
Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Τουρισμού και Προέδρου της Δ.Κ. Βέροιας στην Αθήνα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 55ο :
Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο Καρπενήσι (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 56ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 57ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 58ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 59ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη. (Εισηγητικό)

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

                                                                                 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη