Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-11-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα

1ο

Ανάκληση ή μη λειτουργίας καταστήματος (τυποποιημένων ειδών) επί της οδού Εληάς 6.

Θέμα

2ο

Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  από Κ.Υ.Ε. του Α.Γ.

Θέμα

3ο

Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  από Κ.Υ.Ε. του Α.Ξ.

Θέμα

4ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. της L.X.

Θέμα

5ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Σ.Α.

Θέμα

6ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Ι.Ο

Θέμα

7ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Μ.Ο

Θέμα

8ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Σ.Ι.

Θέμα

9ο

Έγκριση ή μη προσωρινής αφαίρεσης λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Γ.Λ.

Θέμα

10ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Κίμωνος 1.

Θέμα

11ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μπιζανίου 10.

Θέμα

12ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ.Στράτου 1 (πλησίον μπάσκετ).

Θέμα

13ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μητροπόλεως 45.

Θέμα

14ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ».

Θέμα

15ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ».

Θέμα

16ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 156 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ραψωμανίκης Δήμου Αλεξάνδρειας (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι.Κ.Ε.».

Θέμα

17ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 804 και 805 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Πατρίδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΡΟΥ Ο.Ε.».

Θέμα

18ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2311 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓ. ΚΑΠΡΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη