Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθ. 1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα

1ο

Ανάκληση ή μη λειτουργίας καταστήματος (αναψυκτήριο) επί της οδού Βενιζέλου 40

Θέμα

2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5 MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι, Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού’’ των Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα

3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5 MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι, Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού’’ των Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ».

Θέμα

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 3 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Δ.Κ. Βέροιας

Θέμα

6ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2919 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Λαζοχωρίου της Δ.Κ. Βέροιας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

 

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη