Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 24-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1o 
Διατύπωση απόψεων για την τροποποίηση του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας.

Θέμα 2o 
Κατάργηση ή μη θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων.

Θέμα 3o 
Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίου.

Θέμα 4o 
Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

Θέμα 5o 
Επί αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

Θέμα 6o
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Ελένη Γκόγκα

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη