Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή  28-06-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο
Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκποίηση τμήματος του αριθμ.36 αγροτεμαχίου εμβαδού 1.511,30 τ.μ. του αγροκτήματος Δημοτ. Κοινότητας Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Πταισματοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 277/2019 κλήση. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 339/ΤΜ/2019 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη